header_image
Wyniki wyszukiwania

Regulamin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Lebiedź Holding, oraz Lebiedź Nieruchomości sp. j.  Joanna Lebiedź, Krzysztof Goliszewski , działające łącznie pod nazwą handlową „Lebiedź Nieruchomości”  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprowicza 119A/61,  email: kk@lebiedz.pl , Tel. 22-834-54-32
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży / zakupie / najmie / wynajmie nieruchomości i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Joanna Lebiedź Holding podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
  3. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wypełnienie obowiązków wynikających z realizacji niniejszej usługi oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
  6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Szukaj nieruchomości

  • Dowiedz się pierwszy!

    Zaloguj się, aby móc zachować parametry wyszukiwania i otrzymywać powiadomienia mailowe, gdy pojawi się nowa nieruchomość odpowiadającą tym parametrom.